FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Irish Peace Institute (IPI) www.irishpeaceinstitute.org
IPI został założony w 1984 w celu wspierania pokoju i pojednania na Zielonej Wyspie. Popiera proces zmian pokojowych prowadzących do stworzenia warunków dla pokoju i sprawiedliwości w całej Irlandii. Celem IPI jest przekazanie społeczeństwu wiedzy na temat jak współpracować i współistnieć pokojowo a także dostarczenie praktycznych umiejętności umożliwiających analizę konfliktu, mediację i negocjację pomiędzy stronami konfliktu. Instytut wspiera różne formy zrozumienia i porozumienia pomiędzy społecznościami o różnych korzeniach, jest przestrzenią, w której odbywają się spotkania i seminaria poświęcone dyskusjom na temat pokoju. Organizowane są otwarte wykłady na temat budowania pokoju i rozwiązywania konfliktów. Na stronie znajdują się informacje o działaniach, osiągnięciach i pracy organizacji na przestrzeni ponad 20 lat, wiele publikacji można zamówić ze strony.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: The Irish Peace Institute
University of Limerick
E-mail: matthew.cannon@ul.ie