FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Irish Refugee Council (IRC) www.irishrefugeecouncil.ie
IRC wspiera działania na rzecz wielokulturowości, dba o to aby uchodźcy i osoby poszukujące azylu miały możliwość uczestniczenia w rozwoju ich własnych społeczności. Organizacja służy informacją i pomocą potrzebną uchodźcom i szukającym azylu, pracuje nad podniesieniem poziomu świadomości i zrozumienia ogółu społeczeństwa dla tych kwestii, dba o zgodność wszystkich aspektów polityki dotyczącej azylantów i uchodźców w Irlandii z wymogami prawa międzynarodowego i przestrzeganiem praw człowieka. Na stronie zamieszczono informacje na temat praw należnych azylantom i uchodźcom, programu łączenia rodzin, obywatelstwa irlandzkiego, procedur ubiegania się o azyl w Irlandii. Ponadto strona zawiera informacje na temat warunków zamieszkania, opieki zdrowotnej, dostępu do rynku pracy dla azylantów i uchodźców a także pisma skierowane przez IRC do przedstawicieli rządu.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
wytyczne dla dziennikarzy na temat pisania o sprawach uchodźców
Kontakt: Irish Refugee Council
88 Capel Street
Dublin 1
Irlandia
E-mail: refugee@iol.ie