FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Irrsinnig Menschlich www.irrsinnig-menschlich.de
Stowarzyszenie Irrsinnig Menschlich zostało założone na wiosnę 2000 w Lipsku, w Niemczech. Jest częścią ogólnoświatowego programu „Otwarte Drzwi", zainicjowanego przez Światowe Stowarzyszenie Psychiatrów w 1996 roku w celu walki z napiętnowaniem i wykluczaniem społecznym ludzi cierpiących na schizofrenię. Członkami stowarzyszenia są osoby dotknięte chorobą psychiczną oraz dziennikarze, lekarze, politycy, artyści i zwykli obywatele. Różna perspektywa członków organizacji ułatwia im nawiązywanie kontaktów między ogółem społeczeństwa a osobami chorymi psychicznie.
Obok różnorodnych projektów medialnych Irrsinnig Menschlich opracowało projekt dla szkół, którego celem jest zmniejszanie uprzedzeń w środowisku uczniów powyżej 14 roku życia. Stowarzyszenie prowadzi warsztaty i dostarcza instytucjom publicznym materiały informacyjne, wspiera inicjatywy na rzecz lepszego zrozumienia, otwartości i tolerancji w stosunku do osób chorych umysłowo, współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi m.in. w Polsce i Czechach.
Strona zawiera szczegółowe informacje na temat projektów prowadzonych przez stowarzyszenie, ogólne informacje na temat chorób psychicznych oraz linki.
Wersja językowa: niemiecka
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Irrsinnig Menschlich e.V.
Dr. Manuela Richter-Werling
Johannisallee 20
04317 Leipzig
Niemcy
Tel: +49 (341) 222 89 90
Fax: +49 (341) 222 89 92
E-mail: info@irrsinnig-menschlich.de