FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Justice and Peace www.juspax-es.org
Justice and Peace jest ogólnoświatową organizacją powołaną do życia przez Pawła VI w 1967, w duchu Soboru Watykańskiego II, której misją jest szerzenie nauki społecznej Kościoła, ochrona praw człowieka, praca na rzecz sprawiedliwości, pokoju, solidarności i ochrony środowiska. Działania na rzecz ochrony praw człowieka i sprawiedliwości obejmują prowadzenie badań naukowych, różne formy edukacji i pracę nad podnoszeniem poziomu świadomości społecznej w zakresie tych kwestii. Organizowane są kampanie, konferencje, dni studyjne, warsztaty, wystawy, powoływane są grupy dyskusyjne, ukazują się publikacje, organizacja zaznacza swą obecność w mediach i poprzez strony internetowe. Wielką zasługą organizacji było wywalczenie amnestii dla więźniów politycznych w Hiszpanii i udana kampania na rzecz zniesienia kary śmierci w tym kraju. Justice and Peace czynnie wspiera wieloetniczne i wielokulturowe oblicze Europy, zabiega o umorzenie biednym krajom zagranicznych długów, walczy o respektowanie praw człowieka w sferach: ekonomicznej, społecznej i kulturowej, przeciwstawia się rasizmowi. Organizacja jest mocno zakorzeniona w Europie, poprzez strukturę zwaną Konferencją Komisji obejmuje swym działaniem cały kontynent. Konferencja ma status konsultanta przy Radzie Europy.
Wersja językowa: angielska, hiszpańska, francuska, niemiecka
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
dokumenty na stronie www.juspax-eu.org
Kontakt: Justicia y Paz
Rafael de Riego, 16, 3ş dcha.
28045 Madrid
Hiszpania
E-mail: juspax@juspax-es.org