FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Kosovo Foundation for Open Society (KFOS) www.kfos.org
Przed wybuchem konfliktu w Kosowie, fundacja KFOS pracowała na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; po wybuchu konfliktu zajęła się zdiagnozowaniem błędów i niedociągnięć w budowie instytucji społecznych i politycznych oraz badaniem przyczyn zahamowania rozwoju demokracji, aby następnie pomóc w rozwiązywaniu tych problemów. Działania KFOS nakierowane są głównie na młodzież, kobiety i grupy mniejszościowe. Fundacja wspiera proces integrowania się grup mniejszościowych z miejscową ludnością, uświadamia i podnosi problem przemocy domowej, upomina się o egzekwowanie prawa, włącza się w reformowanie systemu edukacji, tworzy dogodne warunki ekonomiczne dla przedstawicieli mniejszości.
Wersja językowa: angielska, albańska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: KFOS
Ulpiana, Villa No.13
38 000 Pristina
Kosowo
Tel: +381 (38) 542 157, 542 158, 542 159, 542 160, 542 161
E-mail: info@kfos.org