FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Kosova Women’s Network (KWN) www.womensnetwork.org
KWN jest założoną w 2000 siecią organizacji i grup kobiecych działających na terenie całego Kosowa. Od momentu powołania jest najważniejszą w Kosowie siecią reprezentującą kobiety na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zrzesza ponad 60 kobiecych grup i organizacji pozarządowych, z których część jest mocno zakorzeniona na swoim terenie i ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju społecznego, a część powstała niedawno już po wkroczeniu wojsk ONZ do Kosowa. Do KWN należą również organizacje reprezentujące kobiety z różnych grup etnicznych; sieć pomaga im w uzyskaniu kompetencji niezbędnych do prowadzenia efektywnej pracy na rzecz lokalnych społeczności. Przykładowo, KWN objęła opieką i udzieliła wsparcia kobiecym organizacjom pozarządowym reprezentującym kobiety romskie i grupom kobiet-Serbek z Kosowa.
Wersja językowa: angielska, albańska, serbska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
roczne raporty z lat 2005, 2006
Kontakt: KWN
St. Agim Ramadani nr 50/8
Prishtina
Kosowo
Tel: +381 (38) 245 850
E-mail: info@womensnetwork.org