FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Mémoire d’Auschwitz Study and Documentation Centre www.auschwitz.be
The Mémoire d’Auschwitz Study and Documentation Centre zajmuje się badaniem niezwykle skomplikowanych procesów, które doprowadziły do powstania nazistowskich obozów koncentracyjnych i Zagłady Żydów oraz Romów. Placówka posiada bogatą bibliotekę tematyczną, w której znajdują się również materiały archiwalne. Biblioteka jest otwarta dla studentów, naukowców oraz innych osób. Centrum stawia sobie za cel włączenie pamięci o zbrodniach nazistowskich do współczesnej świadomości historycznej, aby uniknąć ponownego pojawienia się zbrodniczych ideologii. W tym celu organizuje seminaria, konferencje, wycieczki studyjne, przyznaje nagrody i wyróżnienia w różnych dziedzinach.
Wersja językowa: angielska, francuska, niemiecka
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
publikacje, biuletyny, materiały dydaktyczne
Kontakt: The Mémoire d’Auschwitz Study and Documentation Centre
Rue des Tanneurs 65
B - 1000 Bruxelles
Belgia
Tel: +32 (2) 512 79 98
Fax: +32 (2) 512 58 84
E-mail: info.fr@auschwitz.be