FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Minorities of Europe (MoE) www.moe-online.com
MoE została powołana do życia w 1995 jako efekt kampanii prowadzonej przez Radę Europy zatytułowanej: "Wszyscy Różni – Wszyscy Równi". Zadaniem sieci jest zwalczanie rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i nietolerancji w Europie. MoE koncentruje się na wzrastającym poziomie rasizmu i ksenofobii oraz na rosnącym poczuciu wyalienowania, jakiego doświadczają grupy mniejszościowe. Poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy grupami mniejszościowymi i większościowymi, MoE ma nadzieję stawić czoła dyskryminacji, nierówności i towarzyszącemu im poczuciu zagrożenia. Prowadzone przez członków sieci projekty mają na celu wypracowanie pozytywnych relacji międzykulturowych, przełamanie wzajemnych uprzedzeń, stworzenie warunków do integracji i współpracy. MoE stwarza warunki współpracy i wymian pomiędzy różnymi grupami, przede wszystkim mając na wadze grupy wyobcowane i wykluczone z procesu integracji europejskiej.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Minorities of Europe
Legacy House, 29 Walsgrave Road
Coventry, CV2 4HE
Wielka Brytania
Tel/Fax: +44 (24) 7622 5764
E-mail: admin@moe-online.com