FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Minority Rights Group International (MRG) www.minorityrights.org
Organizacja pozarządowa MRG została założona 30 lat temu. Posiada status konsultanta Rady Gospodarczej i Społecznej Narodów Zjednoczonych (ECOSOC) oraz status obserwatora Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka (ACHPR). Prowadzi kampanie, których tematem są: konflikty, rozwój, edukacja, płeć, ziemia. MRG współpracuje z 130 partnerami w około 60 krajach. Zachęca przedstawicieli mniejszości i ludność rdzenną do włączania się w procesy decyzyjne ich dotyczące, zabiega o stosowanie międzynarodowych standardów, wspiera inicjatywy na rzecz rozwiązywania konfliktów i wzajemnego pojednania. Duży nacisk kładzie na potrzebę włączenia praw mniejszości do opracowywanych strategii działania.
Wersja językowa: angielska, hiszpańska, francuska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Minority Rights Group International
54 Commercial Street
London E1 6LT
Wielka Brytania
Tel: +44 (20) 7422 4200
Fax: +44 (20) 7422 4201
E-mail: minority.rights@mrgmail.org