FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Nansen Dialogue Network (NDN) www.nansen-dialogue.net
Osoby objęte programem działań the Nansen Dialogue Network wywodzą się z różnych grup etnicznych i religijnych. W strategii sieci mieści się poszukiwanie osób, które mogą mieć wpływ na swoje środowisko, gdyż inicjatywy podejmowane przez już istniejące lokalne instytucje okazują się najskuteczniejsze w budowaniu dialogu i pojednania. Wspólne zaplecze zawodowe jest najlepszym punktem wyjścia dla rozmowy na temat wspólnie podzielanych obaw dotyczących podziałów etnicznych. Eksperci mają możliwość wprowadzenia w życie posiadanej wiedzy i swoich przemyśleń, i w ten sposób przyczynić sie do rzeczywistej zmiany sytuacji. Dlatego też grupą celową dla NDN są pracownicy lokalnych instytucji politycznych i administracji, miejscowi przywódcy polityczni, nieformalni liderzy, przedstawiciele sektora edukacji, mediów i grup religijnych.
Wersja językowa: angielska, albańska, serbska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Human Rights House
Tordenskiolds gate 6b
0160 Oslo
Norwegia
Tel: +47 (22) 47 92 32
E-mail: ingrid@nansen-dialog.no