FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Nonviolent Peaceforce www.nonviolentpeaceforce.org/
The Nonviolent Peaceforce jest ogólnoświatową siecią organizacji pozarządowych, których celem działania jest powołanie do życia masowej pokojowej siły obywatelskiej, która mogłaby zapewnić bezpieczne zaplecze dla miejscowych działaczy i organizacji, pracujących na rzecz praw obywatelskich i pokojowego rozwiązywania konfliktów. Organizacja wystąpiła z nowatorską inicjatywą pomocy sfinansowania działań grupy roboczej na rzecz utrzymania pokoju przez sprzedaż „pokojowych" obligacji, jednocześnie zmniejszających podatki. Członkowie sieci zbierają środki dla organizacji, obserwują przebieg demonstracji, ochraniają działaczy a także prowadzą i doskonalą szkolenia na temat technik pokojowego rozwiązywania konfliktów. Szkolenia obejmują teorię niestosowania przemocy, pokojowe mediacje, uwrażliwienie kulturowe, umiejętność słuchania, sztukę prowadzenia negocjacji i mediacji, transformacje konfliktów. The Nonviolent Peaceforce przy wsparciu the United States Institute of Peace, opracowała studium wykonalności potencjalnej grupy roboczej obywatelskich sił pokojowych, zawierające cenne konkluzje na temat jej struktury, dynamiki, użyteczności i technik działania. Organizacja jest członkiem innej sieci - the Emergency Response Network i częściowo opiera się na pracy wolontariuszy z grup krajowych. Strona sieci oferuje artykuły, roczne raporty oraz linki do innych organizacji.
Wersja językowa: angielska, hiszpańska, francuska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Nonviolent Peaceforce
Rue Van Elewyck 35
1050 Bruxelles
Belgia
E-mail: info@nonviolentpeaceforce.org