FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Oxfam International www.oxfam.org
Oxfam International działa w wielu obszarach: handlu, edukacji, długów, środków do życia, zdrowia, zagrożenia HIV/AIDS, równości płci, klęsk żywiołowych i wywołanych konfliktem, demokracji i praw człowieka. Działa na rzecz takiego zorganizowania się obywateli, aby mogli łatwiej wykorzystywać okazje sprzyjające poprawie warunków egzystencji i kontrolowania ich własnego życia. Oxfam pracuje z ludźmi dotkniętymi klęskami humanitarnymi, zajmuje się informowaniem o środkach zapobiegawczych, sposobach przygotowania się na sytuację klęski oraz udzielaniu nagłej pomocy. Organizacja jest zaangażowana w prace badawcze oraz lobbowanie na rzecz zmiany polityki i praktyki międzynarodowej, tak aby zapewnić biednym ludziom należne im prawa, możliwości i potrzebne środki do lepszego życia i samodzielnego nim kierowania. Wraz z partnerami i sojusznikami opracowuje programy edukacyjne, których celem jest wdrażanie i wspieranie kampanii na rzecz równego dostępu przedstawicieli obu płci do edukacji, odpowiedniego finansowania szkolnictwa, dobrego planowania i wprowadzania w życie założeń edukacyjnych. Przykładowo, od 1999 roku prowadzona jest kampania na rzecz zniesienia opłat za naukę i zwiększenia pomocy w tym zakresie. Działania Oxfam dla demokracji i praw człowieka skupiają się na problemie „głosu biedy", czyli odmawianiu ubogim ludziom, kobietom i mężczyznom, prawa do samodzielnego podejmowania ważnych dla nich decyzji życiowych.
Wersja językowa: angielska, hiszpańska, francuska, baskijska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Oxfam International Secretariat, Oxford
Chair: David Bryer; Executive Director: Jeremy Hobbs
Suite 20, 266 Banbury Road
Oxford, OX2 7DL
Wielka Brytania
Tel: + 44 1865 31 39 39 / 36 39
Fax: + 44 1865 31 37 70
E-mail: information@oxfaminternational.org