FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Panorama - the Palestinian Center for the Dissemination of Democracy & Community Development www.panoramacenter.org
Panorama, the Palestinian Center for the Dissemination of Democracy & Community Development, została powołana do życia w 1991 w Jerozolimie. Jest pozarządową organizacją typu non-profit działającą na rzecz budowy pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego poprzez pracę nad rozwojem społecznym i podnoszenie kwestii stosunków pomiędzy obywatelami a państwem. Organizacja posiada biura w Ramallah, Jerozolimie i Gazie. Podejmuje działania i realizuje programy, których celem jest podnoszenie poziomu świadomości społecznej Palestyńczyków w zakresie znaczenia demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Panorama propaguje i nagłaśnia kwestie związane z demokracją, prawami człowieka, uczestnictwem w życiu społecznym oraz różnymi procesami decyzyjnymi, których fundamentem jest wolność wyrażania własnych poglądów.
Wersja językowa: angielska, arabska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
publikacje, sprawozdania roczne, opisy prowadzonych kampanii, dokumenty na temat praw człowieka
Kontakt: Panorama
Main Office - Ramallah Office
AlAhliyya College St.
Cairo Amman Bank Bldg. 3rd Floor
P.O. Box 2049
Palestyna
Tel.: +972/970 (2) 295 96 18/23
Fax : +972 (2) 298 18 24
E-mail: panorama@panoramacenter.org