FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Peace Brigades International www.peacebrigades.org/
Peace Brigades International to organizacja pozarządowa, działająca od 1981 na rzecz ochrony praw człowieka i zapobiegania siłowemu rozwiązywaniu konfliktów na świecie. Wolontariusze zajmują się ochroną miejscowych działaczy na rzecz praw człowieka, dokumentują i nagłaśniają ich działania. Dzięki obecności wolontariuszy, ujawniających przypadki prześladowania osób walczących o prawa człowieka, ci ostatni nie dają się łatwo zastraszyć. Wolontariusze są oddelegowywani do obserwowania wyborów, towarzyszą i eskortują działaczy i uchodźców, zapobiegając tym samym zamachom na ich życie, aresztowaniu bądź wydaleniu ich z kraju. Oprócz działań bezpośrednich prowadzonych w różnych krajach, organizacja oferuje szkolenia i warsztaty w zakresie pokojowych technik rozwiązywania konfliktów. Brygady współpracują z sieciami innych organizacji, które w nagłych przypadkach, natychmiast kontaktują się z konkretnych rządem lub reżimem w celu wywierania na nich presji. Skutkiem podejmowanych działań jest często międzynarodowe potępienie wraz z politycznymi i ekonomicznymi skutkami odczuwalnymi dla napiętnowanego reżimu. Organizacja ma biura w kilku krajach europejskich. Na stronie znajdują się sprawozdania ze zrealizowanych i aktualnie prowadzonych projektów, publikacje, roczne raporty oraz linki do innych organizacji.
Wersja językowa: hiszpańska, niemiecka, francuska, włoska, duńska, szwedzka, angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
roczne sprawozdania, książki, artykuły, prace
Kontakt: Peace Brigades International Office
The Grayston Centre
28 Charles Square
London N1 6HT
Wielka Brytania
Tel: +44 (20) 7324 4628
Fax: +44 (20) 7281 3181
E-mail: admin@peacebrigades.org