FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Peace, Conflict & Development www.peacestudiesjournal.org.uk/index.asp
Wydawcą półrocznika, ukazującego się w styczniu i lipcu, jest Department of Peace Studies uniwersytetu w Bradford w Zjednoczonym Królestwie. W piśmie zamieszczane są cztery główne rodzaje publikacji: prace naukowe, raporty z danej dziedziny poświęcone praktycznym, metodologicznym, etycznym i merytorycznym kwestiom z nią związanym, recenzje książek oraz odpowiedzi i reakcje na wcześniej publikowane artykuły. Wszystkie artykuły i prace są dostępne do pobrania ze strony internetowej.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Peace, Conflict, & Development
Dept of Peace Studies
Pemberton Building
University of Bradford, BD7 1DP
Wielka Brytania
E-mail: editor@peacestudiesjournal.org.uk