FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Power of Culture www.powerofculture.nl
The Power of Culture jest finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii. Ma dwa główne cele działania: recenzowanie projektów artystycznych i kulturalnych dotyczących praw człowieka, edukacji, środowiska, emancypacji i demokratyzacji oraz dostarczanie najświeższych informacji na temat organizacji zajmujących się kulturą w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, na Karaibach i południowowschodniej Europie jak również informowanie o wpływie, jaki promowanie kultury wywiera na kwestie polityczne. Na stronie Power of Culture zamieszczono kalendarz wydarzeń kulturalnych w Holandii i na świecie, informacje o corocznych inicjatywach, takich jak: Images of Shifting Culture oraz Focus on Migration, przewodnik, w którym można znaleźć informacje o różnych organizacjach działających w obszarze kultury, ośrodkach eksperckich, muzeach i festiwalach. Informacje są łatwo dostępne dzięki możliwości wyszukiwania według słów-kluczy, tematu, autora i hasła.
Wersja językowa: angielska, holenderska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
artykuły, opisy projektów, wiadomości o inicjatywach politycznych
Kontakt: E-mail: info@powerofculture.nl