FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Prejudice Institute www.prejudiceinstitute.org
The Prejudice Institute zajmuje się obecnie następującymi kwestiami: sposobem przedstawiania płci, rasy, stosunków etnicznych w lokalnych stacjach telewizyjnych, przemocą na tle etnicznym w sporcie, uprzedzeniami i postrzeganiem siebie wśród dzieci, opracowaniem konkretnego narzędzia, dzięki któremu obywatele mogliby analizować szerokie spectrum myśli prawicowej, zbrodniami nienawiści (hate crimes) jako sposobem wpływania na politykę społeczną, klimatem dla praw obywatelskich w miastach, przemocą wobec Azjatów, segregacją w miejscu zamieszkania i sąsiedztwie, przemocą na tle etnicznym w miejscu pracy, polityką prześladowań i represji, sytuacją społeczności pochodzących z Centralnej Azji, zamieszkujących w Stanach Zjednoczonych oraz opracowaniem nowego paradygmatu w zakresie badań nad dyskryminacją wewnątrz grupy.
Informacje na temat badań i projektów prowadzonych przez the Prejudice Institute są dostępne na stronie i można je bezpośrednio stamtąd zamawiać.
Wersja językowa: angielska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
dane i zestawienia na temat uprzedzeń i dyskryminacji, artykuły
Kontakt: The Prejudice Institute
2743 Maryland Ave.
Baltimore, MD 21218
U.S.A.
Tel.: +1 (410) 243 69 87
E-mail: prejinst@aol.com