FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
PRO EUROPA League www.proeuropa.ro
The PRO EUROPA League jest rumuńską organizacją pozarządową, dla której priorytetami działania są dialog społeczny i edukacja obywatelska. Liga organizuje krajowe i międzynarodowe spotkania, debaty, sympozja i "okrągłe stały", wydaje pisma w duchu zaangażowania obywatelskiego, ujawnia przypadki naruszania prawa przez władze, oferuje kursy letnie i warsztaty, publikuje dokumenty, udziela konsultacji i prowadzi badania naukowe.
Członkowie organizacji zdają sobie sprawę z kluczowej roli partnerstwa rumuńsko-węgierskiego, gwarantującego stabilność i bezpieczeństwo w tym regionie, dlatego też Liga funkcjonuje jako forum dialogu rumuńsko-węgierskiego i lobbuje na jego rzecz na najwyższych szczeblach polityki.

Liga realizuje projekty korzystając z pomocy istniejących instytucji, dzięki czemu siła ich oddziaływania na społeczeństwo jest większa. Główne programy wdrażane są przede wszystkim w regionie Transylwanii i mają za cel: promowanie międzykulturowości, praw człowieka i praw mniejszości, rozwój edukacji obywatelskiej oraz zapobieganie konfliktom. Niektóre projekty dotyczą współpracy w zakresie ochrony środowiska, autonomii regionalnej i obecności kobiet w życiu publicznym.
Wersja językowa: rumuńska, angielska, węgierska
News: nie
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: PRO EUROPA League
540049 Tîrgu-Mures
P-ta Trandafirilor nr. 5, et. III.
P.O. Box 1-154
Rumunia
Tel.: +40 (265) 250 182, +40 (745) 507 166
Fax: +40 (265) 250 183
E-mail: office@proeuropa.ro