FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Reach Out Berlin www.reachoutberlin.de
Reach Out Berlin jest inicjatywą powołaną do życia w ramach stowarzyszenia ARIBA w Berlinie; ma wsparcie ze strony The German Federal Department of Family, Women, Youth and Elderly Affairs under the Civitas Federal Program.
Członkowie Reach Out Berlin odwiedzają ofiary ataków w domach, udzielają im pomocy instytucjonalnej, wsparcia psychicznego, konsultacji psychiczno-socjalnej i pomocy prawnej. Działalność edukacyjna polega na organizowaniu seminariów, treningów, udzielaniu wskazówek eksperckich, tworzeniu forum wymiany informacji i dyskusji, tworzeniu sieci różnych inicjatyw, zapewnieniu instruktorów, organizowaniu spotkań edukacyjnych w domach młodzieży.
Ze strony organizacji można dowiedzieć się o szczegółowych założeniach i celach jej działania, a także uzyskać informacje o aktualnych wydarzeniach, dyskusjach i wystawach. Ze strony można pobrać kronikę ataków, jakie miały miejsce w Berlinie na tle rasistowskim, antysemickim i z pobudek prawicowo ekstremistycznych.
Wersja językowa: niemiecka, francuska, portugalska, rosyjska, angielska, polska, turecka oraz inne języki
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Reach Out Berlin
Oranienstraße 159
10969 Berlin
Niemcy
Tel.: +49 (30) 695 68 339
Fax: +49 (30) 695 68 346
E-mail: Mail: info@reachoutberlin.de