FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
REDRESS www.redress.org
Redress jest organizacją działającą w dziedzinie ochrony praw człowieka, która wspiera ofiary stosowania tortur w walce o rekompensaty za doznane cierpienia. Organizacja pomaga ofiarom tortur w uzyskaniu rekompensat, zadośćuczynienia, rehabilitacji, reparacji i gwarancji, iż to co je spotkało nie powtórzy się nigdy więcej. Redress prowadzi kilka krajowych i międzynarodowych programów. Członkowie organizacji badają sprawy w nadziei, że uda im się z jednej strony doprowadzić do skazania sprawców, z drugiej wyegzekwować zadośćuczynienie dla ofiar. Redress przedstawia instytucjom krajowym i zagranicznym propozycje zmian prawnych a także wspiera działania sędziów i prawników. Jednym z jej zadań jest również podnoszenie poziomu świadomości ludzi na całym świecie w zakresie stosowania tortur i strategii prewencyjnych.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
opisy przypadków prawnych, raporty krajowe
Kontakt: Redress
3rd floor
87 Vauxhall Walk
London SE11 5HJ
Wielka Brytania
Tel.: +44 (20) 7793 1777
Fax: +44 (20) 7793 1719
E-mail: info@redress.org