FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Peace Action Training and Research Institute of Romania (PATRIR) www.patrir.ro
PATRIR jest pierwszą rumuńską organizacją o takim profilu działania; prowadzi badania nad konfliktami i opracowuje narzędzia pokojowego rozwiązywania konfliktów w Rumunii, w innych częściach Europy oraz w Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz w Azji. Od 2001 roku PATRIR jest międzynarodowym centrum szkoleniowym w zakresie budowania warunków pokoju, transformacji konfliktów, przechodzenia ze stanu wojny do pokoju, rekonstrukcji powojennych, pojednania i stosowania odpowiednich rozwiązań. W zakresie współczesnych konfliktów i wydarzeń istotnych z punktu widzenia Rumunii i całego świata, PATRIR działa w czterech obszarach: budowania pokoju, transformacji konfliktów, szkoleń w rozwiązywaniu konfliktów i edukacji dla pokoju. Skupia się na pracy społecznej oraz podejmuje działania w wymiarze globalnym, poprzez sieć partnerów i instytucji zaangażowanych w promowanie pokoju pokojowymi metodami. PATRIR dąży do wyeliminowania wszystkich form przemocy, dyskryminacji i marginalizacji, jednocześnie zabiega o respektowanie praw człowieka i zapewnienie trwałego rozwoju opartego na sprawiedliwych zasadach społecznych, ekonomicznych i demokratycznych.
Wersja językowa: rumuńska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: PATRIR
1 Decembrie 1918 Blvd., no. 26
OP 1 CP 331
400699 Cluj-Napoca
Rumunia
Tel./Fax: + 40 (264) 420 298
E-mail: info@patrir.ro