FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) www.sipri.org
Instytut SIPRI został założony w 1966 roku, jest finansowany przez rząd Szwecji oraz prywatnych sponsorów. Skupia 25 międzynarodowych ekspertów i badaczy, pracujących w następujących dziedzinach: Euro-Atlantyckiego bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń, konfliktów zbrojnych, zarządzania konfliktami zbrojnymi, nierozprzestrzeniania broni, broni chemicznej i biologicznej, nakładów na zbrojenia, produkcji broni i handlu bronią. Organizuje i sponsoruje warsztaty, konferencje, seminaria, gromadzi bazy danych w zakresie wymienionych wyżej spraw. Wydaje rocznik (SIPRI Yearbook), który jest kompilacją wydarzeń w dziedzinie kontroli zbrojeń, konfliktów zbrojnych, rozwiązywania konfliktów, środków bezpieczeństwa i rozbrojenia w każdym mijającym roku. Odbiorcami publikacji, wydawanej w wielu językach (między innymi: rosyjskim, ukraińskim, chińskim i arabskim), są dyplomaci, politycy i dziennikarze.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
prace, sprawozdania, wydania rocznika SIPRI Yearbook
Kontakt: Stockholm International Peace Research Institute
Signalistgatan 9
SE-169 70 Solna
Szwecja
Tel.: +46 (8) 655 97 00
Fax: +46 (8) 655 97 33
E-mail: sipri@sipri.org