FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Union Romani www.unionromani.org
Union Romani prowadzi szereg działań w celu ochrony społeczności romskiej oraz przywrócenia kulturze romskiej należnego miejsca w kulturze globalnej. Skupia się na społecznej i kulturalnej promocji społeczności romskiej, przeciwdziała każdej formie dyskryminacji, która stawia tę społeczność w sytuacji gorszej lub zależnej od otaczającej większości. Organizacja prowadzi badania nad kulturą romską, dba o jej promocję, zachowanie i rozpowszechnianie. Udziela Romom konsultacji prawnych, jak reagować na akty rasizmu, prowadzi kampanie na rzecz jednoczenia się społeczeństwa i dziennikarzy w walce z rasizmem, pomaga w kwestiach zdrowia, zamieszkania i edukacji, organizuje kursy dokształcania zawodowego, kursy prawa jazdy, działa na rzecz standaryzacji i ochrony języka romskiego w Hiszpanii. Hiszpańska Union Romani składa się z federacji stowarzyszeń (The Federation of Associations of Roma) działających na terenie całego kraju. Przyczynia się do nawiązywania międzynarodowych relacji z innymi stowarzyszeniami romskimi poprzez wymianę doświadczeń i projektów.
Wersja językowa: angielska, hiszpańska, romska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
książki i periodyki (głównie po hiszpańsku), historia Romów i ogólne informacje na temat Romów
Kontakt: Union Romani
P.O. Box 202
08002 Barcelona
Hiszpania
E-mail: u-romani@pangea.org