FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Warwick Religions and Education Research Unit (WRERU) www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wie/research/wreru
WRERU specjalizuje się w etnograficznych badaniach nad społecznościami i ruchami religijnymi. Rezultaty swoich badań włącza w praktykę nauczania religii i pokrewnych przedmiotów. Wydaje opracowania naukowe oraz serie podręczników szkolnych dla nauczycieli i uczniów, organizuje kursy dla nauczycieli, szkolenia dla absolwentów wyższych uczelni, studia magisterskie w zakresie nauczania religii i pokrewnych dziedzin. W ofercie edukacyjnej WRERU znajdują się także: stypendia dla nauczycieli (the Farmington Teacher Fellowship), możliwości uzyskiwania stopni naukowych oraz opcje uczenia się na odległość. Podejście WRERU do interesujących kwestii jest wieloreligijne, nakierowane na szkolenie nauczycieli i innych osób, które zawodowo bądź prywatnie interesują się edukacją religijną.
Wersja językowa: angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Prof. Robert Jackson
Director, Warwick Religions and Education Research Unit
Institute of Education
University of Warwick
Coventry CV4 7AL
Wielka Brytania
Tel: +44 (24) 7652 3190
Fax: +44 (24) 7657 2638
E-mail: r.jackson@warwick.ac.uk