FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Women’s Alliance for Development www.women-bg.org
The Women’s Alliance for Development pracuje na rzecz sprawiedliwego, inkluzywnego społeczeństwa, uwzględniającego różnorodność we wszystkich możliwych aspektach, niezależnie od płci, statusu społecznego, pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, wieku, orientacji seksualnej, stanu matrymonialnego czy religii. Równość i poszanowanie płci jest kwestią o zasadniczą dla tworzenia warunków trwałego rozwoju społecznego.
Celem działania The Women’s Alliance for Development jest podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie kwestii płci a także poprawa ekonomicznej sytuacji kobiet, wspieranie działań na rzecz równego udziału kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i państwowym. Organizacja pracuje nad większym włączaniem się kobiet i kobiecych organizacji pozarządowych w procesy demokratycznego i trwałego rozwoju społecznego, poprzez współpracę międzysektorową i nawiązanie partnerskich relacji z rządem dla wdrożenia Narodowego Planu Działań (National Action Plan). Innym ważnym celem jest zwiększanie wpływu kobiet z Europy Wschodniej na konsultacje oraz przebieg procesów dotyczących integracji europejskiej, poprzez przepływ i adaptację „know-how" z krajów demokracji zachodnich, wymianę pomysłów, propagowanie dobrych przykładów działania oraz zachęcanie do nawiązywania kontaktów za pośrednictwem międzynarodowych i krajowych sieci.
Wersja językowa: bułgarska, angielska
News: tak
Newsletter: nie
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Women’s Alliance for Development
42, Janko Sakazov blvd.
1504 Sofia
Bułgaria
Tel./Fax: +3592 843 11 76, 944 65 44
E-mail: wad@women-bg.org