FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Caritas Internationalis www.caritas.org
Działania Caritas Internationalis opierają się na społecznej nauce kościoła katolickiego, w której podkreśla się godność każdego człowieka. Caritas jest obecny w ponad 200 krajach i obszarach na całym świecie. Pomaga ludziom biednym, słabym i uciskanym bez względu na wyznanie, rasę, płeć czy pochodzenie etniczne, w nadziei, że staną się oni zarzewiem zmian, które umożliwią przezwyciężyć biedę, niesprawiedliwość i polepszyć fatalne warunki życia i pracy. Caritas wspiera samorządność lokalną i zachęca ludzi, by odgrywali aktywną rolę w kwestiach zasadniczych dla ich życia. Dzięki obecności wewnątrz lokalnych społeczności, Caritas pomaga lepiej przystosowywać się ich członkom do zmian, ma możliwość zebrać rozwiązania i pomysły pojawiające się ze strony przedstawicieli różnych grup społecznych, następnie szybko je przeanalizować i podjąć odpowiednie działania na szczeblu lokalnym i globalnym. Caritas zachęca do solidarnej współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, w celu efektywniejszej budowy struktur umożliwiających udzielanie pomocy biednym, zwalczanie niesprawiedliwości i ochronę środowiska naturalnego.
Wersja językowa: angielska, francuska, hiszpańska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
tak
Kontakt: Caritas Internationalis
General Secretariat
Palazzo San Calisto
00120 Vatican City
Watykan
Tel: +39 06 698 797 99
Fax: +39 06 698 87 237
E-mail: caritas.internationalis@caritas.va