FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
ELKARRI www.elkarri.org
Od momentu powstania w 1992, Elkarri wypełnia swą misję poprzez podejmowanie prywatnych i publicznych inicjatyw na szczeblach: lokalnym, ogólnospołecznym i, szerszym, politycznym.
Organizacja potępia i odrzuca odwoływanie się do przemocy, poświęca się obronie prawa do życia i bezpieczeństwa dla wszystkich ludzi. Popiera propozycje działań, w których poszukuje się sposobów rozwiązywania problemów przez dialog i stosowanie demokratycznych procedur, broni odrębności społeczności Basków i działa na rzecz wzmocnienia zasad demokracji.
Elkarri prowadzi 100 warsztatów w różnych miejscach autonomicznego regionu Kraju Basków i Nawarry a także w Madrycie, Barcelonie i Brukseli. Współpracuje z ponad 1200 wolontariuszy i w 85% jest organizacją samofinansującą się.
Wersja językowa: angielska, francuska, hiszpańska, w języka basków (euskara)
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: ELKARRI
Bizkaia
Arenal 5, Office SVRNE 209
48005 Bilbao
Hiszpania
E-mail: bizkaia@elkarri.org, international@elkarri.org