FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć www.pomocprawna.org
Główne płaszczyzny działania Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny to: bezpłatna pomoc prawna dla najuboższych, działania na rzecz ochrony jednostek zagrożonych wykluczeniem (w tym uchodźców), przeciwdziałanie dyskryminacji, prewencja handlu ludźmi, monitoring przestrzegania praw człowieka, edukacja prawna.
Centrum prowadzi szkolenia z zakresu praw człowieka między innymi dla: studentów, urzędników, funkcjonariuszy straży granicznej i policji.
Centrum jest partnerem Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds Uchodźców - Przedstawicielstwo w Polsce (UNHCR), współpracuje z licznymi organizacjami pozarządowymi w kraju (m.in. z Polską Akcją Humanitarną) i zagranicą.
Wersja językowa: polska
News: tak
Newsletter: tak
Materiały edukacyjne
(downloads):
nie
Kontakt: Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć
ul. Sobieskiego 7/3
31-136 Kraków
Tel.: + 48 12 633 72 23
Fax: +48 12 423 32 77
E-mail: biuro@pomocprawna.org