FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Forum dyskusyjne


temat: Rządy przyszłośći na miarę XXI wieku
imię (nick): Łukasz Mastalerek
email: lukasz.mastalerek@gazeta.pl
data dodania: 2009-03-25 18:29

Jak nam wszystkim powszechnie wiadomo po zakończeniu wyborów parlamentarnych,zwycięskie ugrupowanie tworzy rząd,czyli najczęściej lider parti,który zostaje premierem lub kanclerzem,decyduje o nominacji na ministrów poszczególnych resortów,które to nominacje w naszym kraju uroczyście wręcza prezydent,jednak moim zdaniem system ten nie jest w pełni demokratyczny,aby było inaczej nalezy wprowadzić w życie odpowiednie zmiany,oto jak wyglądają moje plany:
zmiast wybierać prezydenta i premiera należy zmienić konstytucję w taki sposób aby,razem z wyborami parlamentarnymi wybierać ministrów na poszczególne resorty,w ten sposób my jako wyborcy głosowalibyśmy nietylko na mninistra ale także na jego program,który będzie realizował w poszczególnym ministerstwie,urząd premiera i prezydenta w takim układzie,przestałby istnieć ponieważ za granicą reprezentowałby nas minister spraw zagranicznych,w ten sposób mielibyśmy jako wyborcy ogromny wpływ na politykę danego resortu,i wiedzielibyśmy czego oczekiwać po danym ministrze,wybierając ministra spraw zagranicznych decydowalibyśmy o ploityce zagranicznej,wybierając ministra gospodarki o gospodarce,wybierając ministra finansów czy zdrowia o finansach i reformach służby zdrowia,które by nam odpowiadały,głosując na ministra edukacji o reformie szkolnictwa,której życzymy sobie dla nas i naszych dzieci,wybierając ministrów środowiska oraz kultury moglibyśmy decydować o sprawach estetycznych zarówno w kontekście kultury obowiązującej w naszym kraju jak i decydujący głos odnośnie tego jak wyglądać ma nasze środowisko,głosując na ministra sprawiedliwości i na ministra spraw wewnętrznych wedle uznania za ich pośrednictwem zmienialibyśmy prawo wedle uznania a sprawy publiczne byłyby skutecznie przez nas monitorowane,nie wymieniając wszystkich ministerstw,podałem jedynie kluczowe,aby bliżej zobrazować korzyści płynące z takiego systemu dla ogółu społeczeństwa,wraz z bezpartyjnym parlamentem,posiadalibyśmy najbardziej demokratyczny sytem na świecie,opracowany przezemnie jak sami wiecie


  Rządy przyszłośći na miarę XXI wieku


dodaj nowy wątek »
lista wszystkich wątków »