FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Forum dyskusyjne


temat: Prawo Pracy
imię (nick): Łukasz Mastalerek
email: lukasz.mastalerek@gazeta.pl
data dodania: 2010-08-12 13:16

Widząc w jakiej sytuacji znaleźli się moi rodacy wysuwam nowe propozycje dotyczące prawa pracy

ale pokolei:

w obliczu niedostosowania potrzeb rynku do zasobów ludzkich,otrzymujemy sytuację,w której ogromna ilość osób jest bezrobotna
mimo znaczących braków na rynku pracy wielu jednostek reprezentujących konkretny zawód,dlatego tak ważne
jest aby państwo stworzyło odpowiednie projekty,które pozwolą ten niedobór znacząco zniwelować poprzez
propozycje takie jak:

-trzyletnia nauka zawodu dla bezrobotnych
w programie tym osoba bezrobotna doszkalałaby się w wybranym przez siebie zawodzie w porozumieniu z pracodawcą,
u którego takie zajęcia w formie praktycznej miałyby miejsce,koszty comiesięcznego wynagrodzenia ponosiłoby państwo,
takie wynagrodzenie nie mogłoby być niższe niż płaca minimalna określona w ustawie,
pracodawca nie musiałby dawać takiej osobie gwarancji zatrudnienia
a składki emerytalno rentowe opłacane byłyby przez państwo,szkolenie polegałoby na wykonywaniu pracy w trybie ośmiogodzinnym
od poniedziałku do piątku,szkolenie takie mogłyby przechodzić osoby w dowolnym wieku od ośiemnastu lat wzwyż,liczba szkoleń
jakie mogłaby przechodzić dana osoba byłaby dowolna,ale nigdy więcej niż raz w konkretnym zawodzie

-emerytura
zrównanie kobiet i mężczyzn w prawach emerytalnych,na emeryture szło by się w wieku piędziesięciu lat niezależnie od płci

-nagradzanie najbardziej kreatywnych propozycji założenia własnej firmy odpowiednią sumą pieniędzy niepodlegających
zwrotowi ani opodatkowaniu

-wspieranie małych i średnich przedśiębiorców poprzez ulgi podatkowe,rabaty,nagradzanie za zysk,reklamowanie na koszt państwa
oraz całkowite zwolnienie z podatków w okresie dwóch lat działalności

-osoby,które nie chcą pracować posiadając zdolność do pracy a znajdują się na utrzymaniu rodziców,
krewnych czy przyjaciół,podlegałyby karze grzywny bądź więzienia


Rozwiązania,które przedstawiłem pozwoliłyby na sprowadzenie bezrobocia do statystycznego marginesu nie przekraczającego
jednego punktu procentowego,ludzie nie legitumąjcy się żadną praktyczną umiejętnością wykonywania zawodu mogliby
taką umiejętność w rozsądnym okresie czasu nabyć,ludzie kreatywni i przedsiębiorczy masowo zakładaliby własne przedsiębiorstwa
tworząc przy tym miejsca pracy,osoby bardzo doświadczone,zasłużone dla systemu byłyby stosunkowo szybko zwolnione
z obowiązku wykonywania pracy mogąc cieszyć się zasłużoną emeryturą zwalniając swoje stanowiska pracy,pracownikom
którzy dopiero zaczynają swoje życie zawodowe,w takiej sytuacji bezrobocie znane byłoby jedynie ze wspomnień starszych pokoleń
oraz podręczników do historii.


  Prawo Pracy


dodaj nowy wątek »
lista wszystkich wątków »