FORUM
 

This website was developed with the support of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR). The opinions and information it contains do not necessarily reflect the policy and position of the ODIHR.
Szukaj:
Forum dyskusyjne


temat: Prawo Wiary
imię (nick): Łukasz Mastalerek
email: lukasz.mastalerek@gazeta.pl
data dodania: 2013-01-02 23:30

Prawo Wiary

Aby przywrócić chrześcijaństwo do korzeni,ogłaszam to co się w przyszłości zmieni.

Hierarchia zostaje zniesiona,podobnie jak celibat,nie ma już biskupów,Polska odłącza się od Watykanu co oznacza że nasz kraj nie będzie już opłacać stolicy apostolskiej,konkordat zostaje zerwany,wszystkie świątynie i cały majątek kościoła zostaje znacjonalizowany,kapłanem będzie mógł zostać każdy człowiek zarówno żonaci i ludzie żyjący samotnie,posiadający dzieci,z dowolnym wykształceniem lub jego formalnym brakiem i wykonujący dowolny zawód,na takich samych zasadach jak mężczyźni w równouprawnieniu kapłankami chrystusowymi będą mogły zostać kobiety zarówno zamężne jak i niezamężne,posiadające dzieci dowolnego wykształcenia i zawodu,zarówno kobiety jak i mężczyźni będą mogli udzielać wszystkich sakramentów,głosić kazania,spowiadać itd.,wszystkie sakramenty muszą być udzielane za darmo tak jak nauczał i postępował Jezus Chrystus i jego apostołowie,sprzedawanie sakramentów zaczęło się tak naprawdę od wydania Chrystusa za dwanaście srebrników,dzisiaj codziennie kler sprzedaje jego nauki,dlatego sprzedawanie i pobieranie opłat za sakramenty będzie skutkowało wydaleniem ze stanu duchownego i karą więzienia,od tej chwili kiedy się to stanie księżą nie będą nosić już strojów liturgicznych tylko będą ubierać się jak świeccy ludzie,zarówno uczniowie jak i uczennice Chrystusa albo apostołowie i apostołki bo tak będą nazywani jego kapłani i kapłanki równi w prawach i obowiązkach, mają oni pracować tak jak wszyscy normalni ludzie, lub prowadzić własne działalności,tak jak Chrystus i apostołowie,Jezus był cieślą,Piotr rybakiem,Mateusz poborcą, podatkowym,Maria Magdalena kobietą lekkich obyczajów ,niektórzy łącznie z Chrystusem byli żonaci,każda światynia będzie miała proboszcza,którego wybiorą parafianie w demokratycznym powszechnym głosowaniu,kandydować może każda uczennica i każdy uczeń Chrystusa,parafie będą od siebie niezależne i nie będą posiadały nad sobą władzy albowiem wszyscy są sobie równi i hierarchia nie istnieje ale będą się rządzić tymi samymi prawami wiary,kościół na wzór Jezusa Chrystusa ma nauczać i udzielać sakramentów za darmo,kapłani i kapłanki powinni utrzymywać się z normalnej pracy choćby sprzątania ulic,powinni także udzielać się charytatywnie i czynnie pomagać biednym i pokrzywdzonym zarówno słowem jak i czynem,do Bibli należy włączyć ewangelie Judasza,Mari Magdaleny i pozostałych apostołów wykreślonych przez Watykan.kapłani i kapłanki mieszkają w cywilnych domach z rodzinami lub sami,albowiem kościoły są własnością państwa i apostołowie oraz apostołki mogą tam nauczać religi,odprawiać msze święte i udzielać sakramentów,ale mieszkać tam mogą jedynie bezdomni,ludzie zaawansowani wiekowo,ludzie pokrzywdzeni przez los oraz sieroty,ludziom pracującym lub psiadającym inne dochody jak wysoka emerytura lub wysoka renta mieszkać w budynkach kościelnych zabrania się,nie wolno w świątyniach handlować i prowadzić działalności biznesowej przez co rozumie się także jako pobieranie pieniędzy za sakramenty,jak powiedział Jezus Chrystus „Nie róbcie z domu mego Ojca targowiska" wywracając przy tym stoły handlarzy,Sakramenty takie jak chrzest Święty,komunia,bierzmowanie ślub i święcenia kapłańskie a także namaszczenie mogą być udzielane jedynie ludziom świadomym,pełnoletnim w literze prawa świeckiego co oznacza że będzie to ich suwerenna decyzja wynikająca z ich przekonań i będą mieli skończone osiemnaście lat albowiem Jan Chrzciciel bierzmował jedynie świadomych dorosłych i czynił to na wyrażną ich prośbę,Jezus został bierzmowany po skończeniu trzydziestu lat życia,udzielone sakramenty na dzieciach lub wbrew woli je przyjmującego będą nieważne,cała działalność duszpasterska ogranicza się jedynie do świątyń, domów i ulic chrześcijan,kościół nie ingeruje ze swoją nauką w instytucje świeckie takie jak szkoły,urzędy,czy parlament ,religia jako przedmiot będzie wykładany w kościołach przez kapłanów i kapłanki oczywiście za darmo,w kraju obowiązuje równość i swoboda wyznaniowa dowolnej religi,nie tylko kościoła chrystusowego,wszystkie wyznania będą uznane i szanowane przez państwo na równych partnerskich zasadach,każda światynia będzie zarządzana przez parafian i przedstawicieli przez nich wyłonionych w demokratycznych powszechnych wyborach,służba liturgiczna czyli młodzież do osiemnastego roku życia także będzie demokratycznie wybierać swoich przedstawicieli w demokratycznych wyborach ,osoby wyznaczane do służeń także w święta będą wybierani demokratycznie i powszechnie,służbę liturgiczną obowiązują świeckie ubrania stosownie do pogody latem i wiosną krótkie spodenki i koszulka na krótki rękaw,sandały,a zimą i jesienią swetry,kurtki,czapki,ciepłe buty,podobnie jak starsi bracia w wierze,dotyczy to także wszystkich wspólnot chrześcijańskich,kapłanki i kapłani powinni być niezamożni,jeżeli ktoś bogaty zechce być kapłanem lub kapłanką powinien oddać całe swoje bogactwo biednym i potrzebującym,kościół wzorem Towarzysza Jezusa i Towarzyszy Apostołów może pielgrzymować po całym świecie,ale jego kapłani powinni robić to na swój koszt i na koszt tych,którzy chcą to finansować ich działalność musi być dobroczynna,pomocna miejscowym i zgodna z misją apostolską i szanująca oraz przestrzegająca kulture miejscowych,chyba że nosi ona znamiona zła,np:niewolenie kobiet,mordy honorowe i rytualne,talmudyczny rasizm czy nienawiść,każdy kto poniesie śmierć w obronie miłości,równości,braterstwa i za wiarę,będzie uznany świętym.
Polska jako kraj chrześcijański nie może uczestniczyć w wojnach bo Towarzysz Jezus potępiał przemoc i morderstwa,wojsko i policja mają służyć do utrzymania porządku w kraju jako gwarant przestrzegania prawa,w rejony konfliktu nasz kraj może wysyłać jedynie wolontariuszy,lekarzy,misjonarzy ,strażaków oraz pomoc charytatywną,wojna lub udział w niej są zabronione,a Polakom biorącym udział w wojnach będzie groziła kara więzienia,Polska staje się krajem pacyfistycznym potępiającym każdy akt wojenny.
Jeżeli chcemy postepować jak Towarzysz Jezus i Towarzysze apostołowie musimy wcielić w czyn wszelką myśl wystepującą w każdym słowie.  Prawo Wiary


dodaj nowy wątek »
lista wszystkich wątków »